Duurzaamheid

Het klimaat verandert continu, dit komt door natuurlijke processen en menselijke activiteiten. De invloed van menselijke activiteiten op het klimaat is  sterk toegenomen. In de tweede helft van de twintigste eeuw is 95% van klimaatverandering toe te schrijven aan de mens. Deze verandering in het klimaat door menselijk handelen heeft grote gevolgen, voorbeelden hiervan zijn het uitdrogen van natuurlijke bronnen, vervuiling van water, lucht en aarde en het uitsterven van dieren en planten. 

 

Kinderrechten & milieu

Milieukwesties houden rechtstreeks verband met kinderrechtenkwesties. Een gezonde omgeving is essentieel voor het overleven, het welzijn en de ontwikkeling van kinderen en is daarom een voorwaarde voor het realiseren van de Rechten van het Kind. Tegelijkertijd is de vervulling van kinderrechten een fundamenteel onderdeel van milieubescherming, omdat een kind, wiens participatierechten zijn beschermd, de overheid kan aanspreken op het milieubeleid.

Klimaatverandering heeft een wereldwijde impact. De aantasting van het milieu treft in het bijzonder kinderen, zij zijn extra kwetsbaar voor de gevolgen die het met zich meebrengt. Elk jaar sterven wereldwijd drie miljoen kinderen onder de 5 jaar aan ziekten die gerelateerd zijn aan milieuvervuiling. 

 

Wat doet KidsRights?

De Internationale Kindervredesprijs 2016 werd uitgereikt aan Kehkashan Basu, die zich inzet voor duurzaamheid. Om Kehkashan te steunen, investeert KidsRights het Kindervredesprijsprojectfonds 2016 daarom investeren in zes projecten wereldwijd die bijdragen aan dit thema. 

 

Onze duurzaamheidsprojecten


Betere participatie bij ecologische duurzaamheid

Betere participatie bij ecologische duurzaamheid

Het project Increasing Child and Youth Participation in Environmental Sustainability in South Africa heeft als doel de participatie van kinderen bij lokale overheden op het gebied van ecologische duurzaamheid te bevorderen.
Duurzame communities

Duurzame communities

Goed afvalbeheer in de gemeenschap en een meer duurzamel houding ten opzichte van afval, recycling, compostering en organisch voedsel.
Ideator Project

Ideator Project

Het Ideator Project biedt kinderen de mogelijkheid vaardigheden te leren en ervaring op te doen in projectmanagement en leiderschap, met name op het gebied van ecologische duurzaamheid.