KidsRights Rapporten

Iedere winnaar van de Internationale Kindervredesprijs zet zich in voor een specifiek kinderrechtenthema. KidsRights voert onderzoek uit naar internationale kinderrechten om ons werk en dat van de winnaars meer achtergrond te geven. Dit onderzoek wordt gepubliceerd in onze KidsRights Reports. Tot nu toe zijn er rapporten verschenen over onder andere straatkinderen, kinderarbeid en kindparticipatie. 

Het onderzoek en het rapport worden uitgevoerd in samenwerking met Universiteit Leiden en NautaDutilh. Overheden, hulporganisaties en kinderen als de The KidsRights Youngsters, gebruiken de rapporten in hun werk. 

 

Tot nu toe heeft KidsRights de volgende rapporten uitgegeven:

 

Recht op een veilige en beschermende omgeving

Report - Right to a safe and protective environmentSchool Shootings and the Right to a Safe and Protective Environment
Het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van het kind (UNCRC) biedt recht op een beschermende omgeving voor elk kind. Geweld blijft echter een dagelijkse realiteit voor veel kinderen zowel thuis als tijdens het buiten spelen of zelfs op school.

 

 

 

 

 

Recht op onderwijs voor kindvluchtelingen

KidsRights Report: The Widening Educational Gap for Syrian Refugee ChildrenThe Widening Educational Gap for Syrian Refugee Children
Dit rapport analyseert de verschillende barrières voor toegang tot onderwijs voor Syrische kindvluchtelingen in buurlanden. Maar liefst 43% van alle schoolgerechtigde vluchtelingen in de regio kunnen niet naar school. Dit KidsRights rapport vormt een toevoeging op bestaand lokaal en nationaal onderzoek en biedt zo voor het eerst overkoepelende conclusies over de groeiende onderwijskloof in de regio.

 

 

 

 

KidsRights Report A Crisis within a Crisis: Access to Education for Syrian Refugee ChildrenA Crisis within a Crisis: Access to Education for Syrian Refugee Children
Onderwijs is cruciaal voor de ontwikkeling van kinderen en biedt een veilige en stabiele omgeving voor kinderen die in crisisgebieden leven. Toch kunnen tenminste 530.000 van de Syrische kindvluchtelingen die leven in Turkije, Jordanië en Libanon momenteel niet naar school. In het rapport roept KidsRights de internationale gemeenschap op om in actie te komen.

 

 

 

 

 

Kinderrechten en milieu

Cleaning up the messCleaning Up the Mess: Children's Rights and Environmental Protection
Jaarlijks sterven er meer dan drie miljoen kinderen onder de 5 jaar als gevolg van milieuproblemen en nog eens miljoenen kinderen gaan daar ernstig onder gebukt. De bescherming van het milieu en de bescherming van kinderrechten moeten aan elkaar verbonden worden. De rol van kinderen moet hierin serieus genomen worden. 
 

 

 

 

 

 

Geweld tegen kinderen

The Silent MajorityThe Silent Majority: Justice for child victims of violence, with a focus on Liberia.
Wereldwijd worden kinderen nog te vaak slachtoffer van allerlei vormen van geweld. In Liberia is het aan de orde van de dag. Ondanks bestaande wetten vindt gerechtigheid voor de kinderen die te maken krijgen met geweld zelden plaats, mede doordat kinderen vaak geen mogelijkheden hebben om het geweld aan te kaarten. 
 

 

 

 

 

No Place To HideNo Place To Hide: Physical Child Abuse in a global context, with a focus on Moldova
Wereldwijd is 1 op de 4 kinderen het slachtoffer van zwaar en herhaald fysiek geweld. Vaak gebeurt dit door een ouder en in eigen huis. In Moldavië krijgt bijna de helft van alle kinderen te maken met kindermishandeling. De overheid moet meer doen om de kinderen te beschermen of te helpen als zij slachtoffer worden. 

 

 

 


 

No Small SacrificeNo Small Sacrifice: Child Sacrifice in Uganda, in a global context of cultural violence
Het offeren van kinderen is een schadelijke praktijk waarbij lichaamsdelen, bloed of weefsel uit een levend kind worden verwijderd om rijkdom of voorspoed te krijgen. Kindoffering wordt vaak niet gemeld en goede cijfers ontbreken. In Oeganda moet men meer doen om de omvang van het probleem te kennen en slachtoffers te helpen. 
 

 

 

 

 

Innocence LostInnocence Lost: Child Marriage in a global context, with a focus on Malawi
Ieder jaar trouwen er wereldwijd miljoenen meisjes onder de 18 jaar. Kindhuwelijken komen vaker voor bij arme meisjes die weinig scholing hebben gehad en op het platteland leven. Het vormt een gevaar voor de ontwikkeling van het meisje en haar kinderen. In Malawi komen kindhuwelijken veel voor. 
 

 

 

 

 

Kindparticipatie

Child ParticipationChild Participation: From Rights to Reality
Kinderen hebben het recht om mee te doen, het recht gehoord te worden en het recht op toegang tot informatie. Kindparticipatie is niet alleen goed voor kinderen zelf, maar ook voor de hele samenleving. Kindparticipatie leidt tot betere uitkomsten in allerlei situaties en het draagt bij aan maatschappelijke betrokkenheid en actief burgerschap.
 

 

 

 

 

Educatie

Access DeniedAccess Denied: Girls' Equal Right to Education in a global context, with a focus on Pakistan
Alle kinderen hebben recht op onderwijs. Helaas zijn er wereldwijd miljoenen meisjes die geen onderwijs krijgen, voornamelijk door heersende culturele ideeën, kosten en onveiligheid. Pakistan heeft het hoogste percentage kinderen dat niet naar school gaat. Het grootste probleem: onderwijs beschikbaar maken in conflictgebieden. 
 

 

 

 

 

Kinderarbeid

Behind Closed DoorsBehind Closed Doors: Child Domestic Labour, with a focus on the Kamlari system in Nepal
Wereldwijd zijn miljoenen kinderen werkzaam in huishoudens van rijke mensen, onbeschermd tegen uitbuiting. In Nepal moeten Kamlari meisjes huishoudelijke kinderarbeid verrichten als onderpand voor een gezinslening. Officieel is het illegaal, maar er zijnduizenden meisjes op deze wijze gebonden aan hun werkgevers, zonder weg te kunnen. 
 

 

 

 

 

Minors Not MinersMinors Not Miners: Hazardous Child Labour, with a focus on gold mining in Burkina Faso
Kleinschalige mijnbouw is één van de ergste vormen van kinderarbeid; hoog risico op overlijden, verwondingen en gezondheidsproblemen. Toch werken er ongeveer een miljoen kinderen in de mijnbouw. In de goudmijnen van Burkina Faso werken duizenden kinderen. Door het gebruik van kwik lopen de kinderen grote gezondheidsrisico’s. 
 

 

 

 

 

Not So SweetNot So Sweet: Hazardous Child Labour, with a focus on cocoa plantations in Ivory Coast
Wereldwijd zijn 168 miljoen kinderen het slachtoffer van kinderarbeid en het grootste gedeelte van hen werkt in gevaarlijke omstandigheden, veelal in de landbouw. De Ivoorkust is de grootste cacaoproducent ter wereld. Honderdduizenden kinderen werken er in de cacaoproductie, vaak ook geronseld uit buurlanden. 
 

 

 

 

 

Straatkinderen

Street Children Have Rights Too!Street Children Have Rights Too! Problems faced by street children globally and in the Philippines
Op straat is het gevaarlijk; er is weinig hygiëne, geweld, misbruik en er is vaak geen toegang tot onderwijs of gezondheidszorg. Toch leven wereldwijd tientallen miljoenen kinderen gedwongen op straat. In de Filipijnen leven grote aantallen kinderen op straat en vuilnisbelten. De overheid doet te weinig om de kinderen te helpen.