newsletter header

KidsRights ondersteunt changemakers

Wij brengen kinderrechten wereldwijd onder de aandacht. Wij ondernemen actie, doen onderzoek en zorgen dat kinderen worden gehoord. Samen brengen wij de wereld in beweging.

Ontmoet de genomineerden voor 2021 ICPP

Dit jaar kunnen wij met trots melden dat 169 kinderen uit 39 verschillende landen genomineerd zijn voor de Internationale Kindervredesprijs 2021. Deze prestigieuze prijs, die in 2005 door KidsRights in het leven is geroepen, wordt jaarlijks uitgereikt aan een kind dat zich op bijzondere wijze heeft ingezet en moedig heeft gestreden voor de rechten van het kind. Vorig jaar won Sadat Rahman uit Bangladesh de Internationale Kindervredesprijs voor zijn strijd tegen cyberpesten.