Kindparticipatie

Wat is kindparticipatie? 

Kindparticipatie houdt in dat kinderen meepraten en meebepalen in alle zaken die hen direct raken, zoals familie, school, de gemeenschap, sociale voorzieningen, instituties, overheidsbeleid en juridische procedures en dat er naar ze geluisterd wordt. Beleid over kinderen wordt te vaak gemaakt door volwassenen. Het is belangrijk dat beleid mede gemaakt wordt door mensen wie het aangaat, kinderen dus. Het is een belangrijke voorwaarde voor de realisatie van kinderrechten en één van de basisprincipes van het Verdrag inzake de Rechten van het Kind. 

 

Waarom is kindparticipatie zo belangrijk?

  • Kindparticipatie is gunstig voor de ontwikkeling van kinderen en jongeren; hun eigenwaarde en zelfvertrouwen nemen toe. 
  • Het vergroot de maatschappelijke betrokkenheid, kinderen kunnen meebepalen met wat hen direct aangaat. 
  • Kinderen hebben het recht te worden gehoord en het recht op toegang tot informatie. 

 

Wat doet KidsRights?

KidsRights pleit al jaren voor het recht op participatie van kinderen. KidsRights gelooft in de kracht van kinderen en ziet kinderen zelf als changemakers. KidsRights helpt lokale organisaties kindparticipatie te vergroten en te versterken in de projecten. Daarnaast werken we met lokale partners op drie projecten samen op dit specifieke thema. 

KidsRights geeft jongeren ook een internationaal platform en laat zien dat het zinnig is om naar kinderen en jongeren te luisteren. Dit doen we onder andere door de Internationale Kindervredesprijs en The KidsRights Youngsters. Daarnaast geven wij andere organisaties advies op het gebied van kindparticipatie. 

KidsRights heeft ook een rapport uitgebracht over kindparticipatie. Het KidsRights rapport Child Participation: From Rights to Reality focust zich geheel op kindparticipatie en geeft voorbeelden van de winnaars van de Internationale Kindervredesprijs. 

 

Onze projecten voor kindparticipatie

Kinderen voor kinderrechten

Kinderen voor kinderrechten

Youth Council for Development Alternatives (YCDA) richt zich op kwetsbare kinderen met een focus op educatie en kinderarbeid.