De organisatie KidsRights

Geschiedenis 

KidsRights werd in juli 2003 opgericht door Marc Dullaert om samen met kinderen te werken aan een wereld waarin kinderrechten worden gewaarborgd. KidsRights biedt sindsdien concrete en directe hulp aan kwetsbare kinderen, maar geeft kinderen ook ‘een stem’ en een platform om hun idealen te delen met een internationaal publiek. Dit idee kreeg voor het eerst vorm in 2005 met de uitreiking van de Internationale Kindervredesprijs. Sindsdien wordt deze prijs elk jaar uitgereikt door een Nobel Vredeslaureaat aan een kind dat zich, waar ook ter wereld, op bijzondere wijze inzet voor kinderrechten. 

KidsRights is een compacte, efficiënte en impactvolle organisatie, zonder zware bureaucratische structuur. “KidsRights dient een vloot van kleine roeibootjes te worden en niet een logge olietanker.” 

Inmiddels is KidsRights uitgegroeid tot een internationaal erkende kinderrechtenorganisatie en autoriteit op het gebied van kindparticipatie. Marc Dullaert: “De winnaars van de Internationale Kindervredesprijs laten zien dat kinderen veel meer zijn dan alleen passieve ontvangers van steun: ze zijn in staat om daadwerkelijke veranderingen teweeg te brengen. Kinderen zijn changemakers en brengen de wereld in beweging!”

 

Het KidsRights bestuur

Stichting KidsRights wordt bij het handelen vertegenwoordigd door het bestuur. Het bestuur zorgt ervoor dat het doel van de stichting zoveel mogelijk wordt nagestreefd en de gelden goed beheerd worden. Het bestuur van KidsRights bestaat uit een bijzondere groep mensen die door hun bewogenheid actief betrokken zijn bij KidsRights.
Het bestuur bestaat op dit moment uit:

  • Marc Dullaert (voorzitter)
  • Scipio van der Stoel (secretaris)
  • Hans Borghouts (penningmeester)
  • Hans Geels
  • Jacqueline Ruepert
  • Cindy de Visser
  • Alexander Kohnstamm (erebestuurslid) 
  • Roland van der Hoek (erebestuurslid)

 
Hier vind je de statuten van Stichting KidsRights.
 

Het KidsRights team

Het team dat het kantoor van KidsRights in Amsterdam bemant, bestaat uit:

Ellen Vroonhof - Hoofd Programma's
ellen@kidsrights.org

Karin Rozema - Programma Manager
karin@kidsrights.org

Chrissie van Heijningen - Global Youth Engagement Officer
chrissie@kidsrights.org

Myrthe de Jong - Programma Officer
myrthe@kidsrights.org

Esther Winter - Hoofd Marketing & Fondsenwerving
esther@kidsrights.org

Laura Stoorvogel - Online Campaign Specialist
laura@kidsrights.org

Isabelle de Koning - Communicatie Medewerker
isabelle@kidsrights.org

Jimme Dielemans - Medewerker Online Marketing
jimme@kidsrights.org

Annemarieke Tazelaar - Manager Corporate Accounts
annemarieke@kidsrights.org

Joey Derwort - Account Executive Fondsen & Stichtingen
joey@kidsrights.org

Yuri von Raesfeld - Donateursadministratie en Office Management
info@kidsrights.org

Financiële Administratie (extern gecontracteerd)
finance@kidsrights.org

De salarissen van het KidsRights team worden vastgesteld op basis van het bij KidsRights geldende functioneringsmodel en de daarbij behorende salarisstructuur. Op de salarissen is inflatiecorrectie van toepassing. Beloning van medewerkers is vastgesteld op basis van salarissen van vergelijkbare goede doelenorganisaties. De bestuursleden doen hun werk voor Stichting KidsRights onbezoldigd. 
 

Medewerkers, bestuursleden en vrijwilligers houden zich aan de gedragscodes en richtlijnen zoals deze zijn vastgelegd in de KidsRights gedragscode en de KidsRights Child Protection Policy.