Privacy policy

Persoonsgegevens en privacy
Het garanderen van uw privacy is ook voor KidsRights erg belangrijk. Wanneer u uw persoonlijke gegevens achterlaat, worden de gegevens dan ook zorgvuldig verwerkt en behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend verzameld en verwerkt om de door u gevraagde informatie of dienstverlening te verstrekken. De verwerking en het gebruik van uw persoonlijke gegevens blijven beperkt tot het doel waarmee u deze heeft achtergelaten en binnen de uitvoering van de doelstellingen van KidsRights.
Indien u ons steunt of heeft gesteund, bewaren wij uw gegevens om informatie over ons werk te geven, om uw steun te kunnen vragen en/of u te bedanken voor een gift.

Uw persoonlijke gegevens worden niet ter beschikking gesteld of verkocht aan derden, tenzij wij hier wettelijk toe worden verplicht.

Cookies & statistieken
De website kan gebruik maken van zogenaamde cookies. Dit zijn kleine informatiebestandjes die automatisch worden bewaard op de harde schijf van uw computer. De in deze bestandjes opgeslagen informatie wordt bij elk bezoek teruggestuurd naar de beheerder van de website. Dit biedt de mogelijkheid om de toegang tot de website te vergemakkelijken. U kunt uw browser zodanig instellen dat u wordt gewaarschuwd telkens als cookies worden aangemaakt of dat de aanmaak ervan wordt verhinderd.

Op de website worden bezoekgegevens bijgehouden om de belangstelling voor de verschillende onderdelen van de site te meten. Aan de hand van deze gegevens passen wij de inrichting van de website aan op de belangstelling en ervaringen van bezoekers.