Straatkinderen

Straatkinderen zijn kinderen die afhankelijk zijn van de straat wat betreft wonen en/of werken, alleen of samen met andere kinderen of familieleden; ze hebben een sterke verbintenis met openbare ruimten, zoals straten, markten, parken en stations en zij beschouwen zichzelf dan ook als een deel van de straat. Dit omvat ook kinderen die niet per se op straat leven, maar regelmatig andere kinderen of familieleden op straat gezelschap houden.

Op straat is het gevaarlijk; er is weinig aandacht voor hygiëne, zowel veel geweld als misbruik en vaak hebben de kinderen geen toegang tot onderwijs of gezondheidszorg. Wereldwijd zijn er nog steeds miljoenen kinderen die gedwongen worden om op straat te leven. Zo ook in de Filippijnen, hier leven veel kinderen op straat of op stortplaatsen. De overheid doet weinig om de kinderen te helpen.


Wist je dat…

- op de Filippijnen 1 op de 10 kinderen geen onderwijs krijgt;
- 1 op de 10 kinderen ondervoed is en 1 op de 3 kinderen last heeft van groeiachterstand;
- 40% van de stedelijke bevolking in omstandigheden van extreme armoede leeft;
- kinderen altijd de eerste slachtoffers zijn als het gaat om drugs, geweld, verkrachting en prostitutie.
 

Wat doet KidsRights?

KidsRights werkt samen met lokale partners om op te komen voor de rechten van kinderen door middel van onderzoek, actie en belangenbehartiging.

In 2012 won Kesz Valdez uit de Filipijnen de Internationale Kindervredesprijs voor zijn inspanningen om op te komen voor de rechten van straatkinderen. Ter ondersteuning van Kesz investeert KidsRights in projecten met betrekking tot straatkinderen in de Filippijnen.

KidsRights publiceerde daarnaast ook een rapport over dit thema: “Street Children Have Rights Too! Problems faced by street children globally and in the Philippines.” Dit rapport geeft een inzicht in de problematiek waar straatkinderen wereldwijd en in de Filipijnen mee te maken hebben en waarom hun rechten bescherming behoeven.


Onze projecten voor straatkinderen

Verbeteren van de levensstandaard van straatkinderen

Verbeteren van de levensstandaard van straatkinderen

Met het Wealthy Healthy Outreach programma richt C3 zich op het verbeteren van de levensstandaard van (potentiele) straatkinderen. Het programma leert kinderen o.a. over hygiëne, het belang van gezonde voeding en de rechten van kinderen.