Verhalen

KidsRights werkt samen met kinderen aan een wereld waarin kinderrechten worden gewaarborgd. KidsRights is ervan overtuigd dat kinderrechten beter nageleefd worden wanneer kinderen zelf meebeslissen over de zaken die hen direct aangaan en zij zelf in actie kunnen komen.

Dit is de reden dat KidsRights de Internationale Kindervredesprijs in het leven heeft geroepen. Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan een kind dat zich op dappere wijze heeft ingezet voor de verbetering van kinderrechten waar ook ter wereld. Elke winnaar heeft op geheel eigen wijze een enorme kracht en veerkracht laten zien in het tegengaan van problemen waar miljoenen kinderen mee worden geconfronteerd. KidsRights gelooft dat kinderen die het verschil in de wereld maken erkenning en een internationaal podium verdienen, zodat zij hun werk voort kunnen zetten.


Kinderen zijn changemakers. Dit zijn hun verhalen.